UTHYRNING AV KLUBBEN

UTHYRNING AV KLUBBEN


Klubben hyr efter förfrågan ut klubbstuga, appellplaner samt agilityplan.

Kontakta Marie-Louise Wintoth vid intresse på mail:

uthyrning@haningebk.se


___________________________________________________________________


Camping på klubben.


Vi kan upplåta två platser för camping

50 kr/dygn utan el

Tillgång till toa utomhus.


___________________________________________________________________