MENTALTEST

MENTALTEST / KORNING / BPH


Mentaltest / Korning


En test som utvecklats av SBK. MH beskriver och dokumenterar beteenden som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Resultaten från testerna både hjälper oss att förbättra vårt avelsarbete och forskningen att förstå hundars mentalitet bättre.

Beskrivningen tar ca 45 minuter och under den tiden går ni igenom en bana med olika moment. Hundens beteende och reaktioner i de olika momenten dokumenteras under tiden utifrån en intensitetsskala i ett standardiserat protokoll. När beskrivningen är klar går beskrivaren igenom protokollet med dig.

Viktigt att tänka på är att MH är enbeskrivningav hunden och alltså inte ett test där den blir godkänd eller underkänd.

Om du har en hund av brukshundras och vill tävla efter att hunden har fyllt 18 månader, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel finns det ett krav på att din hund har genomgått ett MH.


Hundens förtjänster och brister dokumenteras på egenskapsnivå.

De egenskaper som dokumenteras:

  • socialitet- tar och besvarar hunden kontakt med främmande människa
  • socialkamplust- svarar hunden med kampbeteende och hur visar den uthållighet vid påfrestning
  • jaktkamplust- lusten och sättet att förfölja samt fånga/gripa ett rörligt föremål
  • temperament- startsnabbhet och uppmärksamhet mot omgivningen, förmåga att anpassa sig till nya situationer
  • aggression med -förmågan att bli arg och att lägga tyngd och kraft i sitt handlande
  • försvarslust - sätt att försvara och stoppa hot när den blir aggressiv/arg samt grad av balans och behärskning
  • nerver -avreaktionsförmåga, koncentration, motstånd på olika sätt - rätt handling, intensitet och mängd kopplat till upplevelsen, hur ev. rädsla och stress hanteras
  • minnesbilder - förmågan att skapa och bibehålla positiva/negativa upplevelser i minnet
  • drivkraft (mod) -förmågan att kunna handla, stå emot och våga övervinna eventuell osäkerhet

Testet beskriver även skottfastheten.


Alla tillfällen för mentaltest finns i SBK Tävling , Välj fliken för MH/MT.


Läs mer om Mentaltester

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH


Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.


Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.


Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns.


Ägare eller förare måste vara medlem i en klubb inom SKK-organisationen, exempelvis läns-, special- eller rasklubb, även medlemskap i Sveriges Hundungdom eller en verksamhetsklubb t ex Svenska Nose Work Klubben går bra. Ägare eller förare bosatt utanför Sverige ska vara medlem i av SKK erkänd utländsk kennelklubb.


Läs mer om BPH