KM NOSEWORK

KLUBBMÄSTERSKAP NOSEWORK

KM 2023


Lilla KM


1. Åsa Lundbergh och Deia


Lilla KM Enskilda moment

Behållare


Fordon 

Åsa Lundbergh och Deia

Utomhus


Stora KM


1. Lotta Ringius och Florida


Stora KM Enskilda moment

Behållare


Inomhus


Fordon


Utomhus

KM 2022


Lilla KM


1. Maria Wizen och Moya

2. Ann-KRistin Stadwall och Dexter

3. Susanne Olsson och Jessie


Lilla KM Enskilda moment

Behållare

Maria Wikzen och Moya'Inomhus

Cathrine Bevinder och Easton

Fordon 

Ingrind Palmert och Fix

Utomhus

Ann-Kristin Stadswall och Dexter


Stora KM


1. Anki Ekelund och Honey

2. Lotta Ringius och Florida

3. Åsa Lundbergh och Deia


Stora KM Enskilda moment

Behållare

Anki Ekelund och Honey

Inomhus

Anki Ekelund och Honey

Lotta Ringius och Florida

Fordon

Åsa Lundbergh och Deia

Utomhus

Anki Ekelund och Honey

KM Statuter

NOSE WORK KM REGLER HANINGE BRUKSHUNDKLUBB


- KM skall inte lysas ut utan endast vara en tävling för Haninge brukshundsklubbs medlemmar i slutet sällskap. I övriga fall krävs samarrangemang med Svenska Nose Work klubben.


- Det går endast att delta med en hund per person. (KM skall kunna utgå från samma
tävlingsområde i båda klasserna och då blir den ena gömman känd för ekipage med hund i både klass 1 och 2).


- Krav på godkänt doftprov i resp. klass för hund som deltar.


- Samtliga moment kommer att ingå (behållare, utomhus, inomhus och fordon).


- Domare för KM skall vara en person med lägsta utbildning som certifierad doftprovsdomare alternativt domare under utbildning.


- Stora KM kommer ske i TSM (Tävling Samtliga Moment) klass 2 med dofterna lagerblad och eukalyptus. Lilla KM kommer att ske i TSM klass 1 med doften eukalyptus.


- Stora KM är öppen för hundar som tävlar i TSM klass 2, 3 och elit. Lilla KM är öppen för hundar som ännu inte startat i officiell tävling TSM klass 2.


- För vägledning gällande övriga delar se officiella regler om Nose Work vilka hittas på
www.snwk.se


PRISER:
Bedömning sker utifrån: 1 högst poäng, 2 minst fel och 3 kortast tid.


KM MÄSTARE:
- Ett första, andra och tredje pris som KM mästare kommer att delas ut i form av Guld, Silver och Brons plats i Stora och Lilla KM. Km mästare blir den som för dagen klarat flest sök med minst fel och på kortast tid. Andra och tredjeplacering utifrån samma beräkningsgrund vilket är den som gäller även på officiell tävling.
- KM mästarpris (guld, silver och brons) kan endast erövras av person som är medlem i
Haninge brukshundklubb.


BÄSTA SÖK
- På tävlingsdagen för KM kommer pris också att delas ut för bästa sök i varje moment
(behållare, utomhus, inomhus och fordon) i både klass 1 och 2 i enighet med officiellt
regelverk.
Haninge 2021-11-08
Nose Work Sektorn:

Ann-Christine (Anki) Ekelund, Lotta Ringius, Agneta Cottin och Martina Nilsson.