SPECIALSÖK

SPECIALSÖK 

Sektoransvariga

Mia Lindblom

Marcella Nilsson

Camilla Flachbinder
Åsa Calvert


Kontakt: klubben@haningebk.se

Facebook: HBK Specialsök


Sektorns uppgifter


  • Verka inom området Specialsök
  • Planera tävlingar och genomföra tävlingar
  • Planera in kursutbudettillsammans med HUS – sektorn.
  • Inventera och införskaffa tävlings- och träningsmaterial
  • Erbjuda medlemmar olika typer av aktiviteter såsom träningsgrupper, öppna träningar, träningstävlingar, kurser/föreläsningar etc.


Öppen träning


I dagsläget har vi ännu ingen organsierad öppen träning, men du hittar träningskompisar på vår Facebook grupp och vill du arrangera löpande öppna träningar kontakta klubben@haningebk.se så hjälper vi till!

Träningsgrupper


Vi har en träningsgrupp som träffas kontinuerligt, kontakta dem via HBK Specialsök träningsgrupp 1


Är ni flera som vill ordna en ny träningsgrupp kontakta klubben@haningebk.se så hjälper vi er komma igång

Om specialsök


Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter.

Hunden ska kunna utföra ett sök oavsett påverkan av sökmiljön med bibehållet fokus och engagemang. Vid fynd ska hunden gå in i en passivt påvisande markering. Sökarbetet ska anpassas till miljön som råder.

Hunden ska efter förarens anvisningar arbeta noggrant. Oavsett storlek och utformning på området ska söket vara målinriktat och effektivt med bra fokus och intensitet.

Föraren lägger upp systematiken för att få hela området avsökt och står för taktiken medan hunden är arbetsverktyget. Hunden ska söka självständigt inom förarens anvisningar. Med detta avses att föraren inte ska detaljstyra söket men hunden ska heller inte söka helt utan styrning. Hela området med ingående objekt ska sökas av och tiden ska disponeras väl. Det är förarens uppgift att se till att hunden ges möjlighet att söka av hela området.


Aktuellt!!


Flera nya kurser i Specialsök utlagda på klubbens hemsida, du hittar dom här


                --------------------

Regelutkastet har uppdaterats!

Den största ändringen är att beskrivningen har ändrats. Vid utvärdering av beskrivning och poäng konstaterade vi att skillnaderna mellan de olika stegen (A-E) inte var så stor. Vi har därför tagit bort ett steg i skalan så att det numera bara är fyra (A-D).

Dessutom en del andra ändringar, se sidan 2 i regelutkastet för en översikt.

Regler SPecialsök

Specialsöksprov!


Lördag 25 februari bjuder Haninge BK in till prov i specialsök klass 1.

Domare Michael Hedman och provledare Lennart Larsson.

Plats: Haninge

Anmälan sker fr. 20/1- 3/2 till:  camillaflachs@gmail.com

Max 12 startande. Eventuell lottning sker vid för många anmälningar.

Anmälningsavgift 350 kr. Betalningsinformation kommer om du har kommit med på provet.

Skriv följande i din anmälan: Ditt namn, telefonnummer, klubb, medlemsnummer,

Hundens namn enligt registreringsbevis, registreringsnummer/tävlingslicens, ras.