ÖVRIGA GRENAR INOM SBK

ÖVRIGA GRENAR INOM SBK

Övriga grenar inom SBK


Svenska Brukshundsklubben har fler Prov- och tävlingsgrenar vilka vi i klubben inte är aktiva inom. Dom grenarna kan du läsa mer om här

Draghund


Drag är en tävlingsgren som SBK delvis ansvarar för. En eller flera hundar ska tillsammans med sin förare ta sig fram snabbast möjligt på barmark eller snö.


Läs mer om Draghund

IPO-R


Läs mer om IPO-R

Mondioring


Mondioring är en av SBK:s nyaste sporter och från 2017 kunde det börja tävlas i denna sport i Sverige.


Läs mer om Mondioring

UHP Uthållighetsprov


På ett uthållighetsprov testas om hunden klarar att utföra en krävande fysisk ansträngning. Alla hundar bland brukshundraserna kan testas.


Läs mer om UHP

IGP


Inom Internationell prövningsordning IGP (tidigare IPO) ingår flera olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.


Läs mer om IGP