TJÄNSTEHUND

TJÄNSTEHUND

Sektoransvarig:

Lars Wall
Träningsgrupp


En mindre grupp som tränar utanför klubben, aktiva inom:

- Hemvärnet

- Utbildning

- Instruktör


Tjänstehund

Svenska Brukshundsklubben utbildar hundar till Sveriges totalförsvar. Du som medlem kan bidra genom att utbilda dig och din hund.

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket. 


Läs mer om Tjänstehundar 

Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en frivillig insats med hund i Försvarsmakten. 

Patrullhundens främsta uppgift är att, med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer inom ett bevakningsområde. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terrängen. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och därmed varna sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Läs mer om Patrullhund

Räddningshund

Att utbilda en räddningshund är något för dig som vill göra en frivillig insats vid en större nationell katastrof.

Trivs du med lagarbete och kan du med kort varsel rycka ut vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund? Svenska Brukshundklubben utbildar räddningshundar som en extra förstärkningsresurs till räddningstjänsterna och sjöräddningshundar som en extra resurs till Sjöräddningssällskapet.


Läs mer om Räddningshund

Assistans hund

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället.

I begreppet assistanshund ingår ledarhundar (ledarhundar ingår inte i SBKs uppdrag), signalhundar, servicehundar, diabeteshundar, epilepsihundar och psykisk hälsahund (för personer med psykisk ohälsa).


Läs mer om Assistanshundar