FREESTYLE /HTM

FREESTYLE/HTM-SEKTOR

Sektoransvariga

Gunilla Dahls

Carin Tilliander

Peggy WanderyKontakt: klubben@haningebk.se

Facebook: Freestyle Haninge BK

Youtube: Se filmer på vår kanal Freestyle Haninge BKSektorns uppgifter


  • Verka inom området Freestyle, Heelwork to Music (HtM) och Team Work to Music (TTM)
  • Planera in kursutbudet tillsammans med HUS – sektorn.
  • Erbjuda medlemmar olika typer av aktiviteter såsom träningsgrupper, öppna träningar, träningstävlingar, kurser/föreläsningar etc.


Träningsgrupper


En aktiv träningsgrupp som träffas var 14:e dag. Gruppen är förtillfället fullbokad, men är du intresserad så kan fler grupper starta. Kontakta klubben@haningebk.se så hjälper vi er i gång.

Öppen träning


Öppen träning i LäraHundsporthallen en gång per månad. Vi träffas och tränar tillsamans och delar på hallhyran på de som är närvarande.


Datum våren 2024:

18/1 kl 17-19

1/2 kl 17-19

29/2 kl 17-19

14/3 kl 17-19


Anmälan via Faceebook Freestyle Haninge BK eller senast söndagen före träningen via mejl klubben@haningebk.se

Om Freestyle, HtM och TtM


I freestyle finns två officiella tävlingsgrenar: freestyle och heelwork to music (HtM).

I Freestyleklassen väljer man nästan fritt rörelser medan HtM-klassen har tio fasta fotpositioner.


Freestyle
Här utför föraren tillsammans med sin hund ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet, och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.

Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt många olika moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få rörelserna rätt till musiken.


Heelwork to Music (HtM)
Här gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program.

I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.


Teamwork to Music (TtM)

Freestyle/HtM i lag. För att räknas som TtM-lag ska fler än 6 tassar eller fötter finnas inne i ringen, det vill säga minst tre individer ska ingå i laget. Någon övre gräns för antalet deltagare i laget finns inte.
Det finns inga krav på antal tricks och heelwork positioner i lagklassen.
Såväl freestyle som heelwork to music får förekomma i lagklassen och det går bra att blanda rörelser från de olika grenarna i den utsträckning laget önskar. Programmet ska vara minst 1 minut långt och maxi 4 minuter långt.


Mer om grenarna kan du läsa på Svenska Hundfreestyle klubben

Aktuellt!


Från och med 2023 har privata aktörer möjlighet att ingå avtal med Svenska Hundfreestyleklubben, och därmed stå som arrangörer för officiella tävlingar.

Detta hoppas SHFK öppnar upp för möjligheten att arrangera tävlingar på fler platser i Sverige.


SM Ekipage

På 2023-års SM i TtM representerade Gunilla med Pea och Carin med Ila klubben och tog ett silver!