STYRELSE

STYRELSE

Christer Malmström, revisor

Roger Borgström, revisor

Lena Andersson, revisorssuppleant

Susanne Ståhlström, revisorssuppleant

 

Valberedning inför 2021

Susanne Ståhlström

Eva Segerlöv

Adress


Haninge Brukshundklubb

Box 581

136 25 Haningeorg.nummer 802413-9936

Post Giro


Tävling 83 01 37 4-8


Swish  12 35 57 35 71 

Kurser och medlemsskap kan endast betalas via vår webshop

Följ oss på facebook