STYRELSE

STYRELSE

Revisorer:

Christer Malmström, revisor

Anna Jacobsson, revisor

Stefan Jäverbring, revisorssuppleant

 

Valberedning inför 2024

Helen Taraldsson, sammankallande

Helene Haist, ledamot

Cecilia Grins, ledamot