STYRELSE

STYRELSE

Christer Malmström, revisor

Roger Borgström, revisor

Anna Jacobsson, revisorssuppleant

 

Valberedning inför 2023

Agneta Cottin, sammankallande

Susanne Ståhlström, ledamot

Helene Haist, ledamot