BRUKS OCH LYDNAD

BRUKS- OCH LYDNADSSEKTOR

Sektoransvariga

Christer Malmström

Monica Kempe

Elisabeth Ek

Carin Tilliander


Kontakt: klubben@haningebk.se

Facebook: haningebk


Sektorns uppgifter


  • Verka inom lydnad och bruksgrenarna spår, sök och rapport
  • Planera tävlingar och genomföra tävlingar
  • Planera in kursutbudet tillsammans med HUS – sektorn.
  • Inventera och införskaffa tävlings- och träningsmaterial 
  • Erbjuda medlemmar olika typer av aktiviteter såsom träningsgrupper, öppna träningar, träningstävlingar, kurser/föreläsningar etc.


Öppna träningar

Måndagar kl 19:00

Du tränar själv lydnad och/eller brukslydnad och får hjälp eller komendering om du vill i samråd med övriga. Möjlighet fins att ordna gemensamma platsliggningar.


Skotträning mellan kl 18:30-18:45


Ansvarig: Christer Malmström, Fia Gille


Torsdagar kl 11:00-13:00

Träning lydnad och brukslydnad där du får möjlighet att välja ut tre moment och får hjälp och komendering med dessa. Efter träningen fikar vi ihop.


Ansvariga: Fia Gille och Elisabeth Ek


Träningen kan ställas in vid dåligt väder så titta gärna på Facebook, haningebk, där läggs löpande information ut om träningarna

Träningsgrupper


Vi vill få fler hundägare intresserade av bruksgrenarna, och har flera olika träningsgrupper inom spår, sök och rapport.


Är du intresserad av dessa bruksgrenar och vill prova en träningsgrupp kontakta Christer Malmström.


Våra träningsgrupper hittar du på Facebook:

Spår - HBK Spår 21

Sök -   Sökgrupp, HBK

Rapport - Rapport HBK 21

Välkomna!!


Träningstävlingar

Alla klasser i lydnad och brukslydnad. Start kl 17 med samling vid klubbstugan. Anmälan i förstahand via Facebook gruppen Haningebk där information läggs ut inför varje datum, i andra hand kan anmälan ske via mejl till klubben@haningebk.se

Träningstävlingen är avgiftsfri för klubbmedlemmar och för icke medlemmar är avgiften 100 kr (betalas med Swish på plats)


Datum:
Klubbmästerskap 2024!


KM Spår 1/9

KM Sök 18/8


KM Lydnad 6/10

Aktuellt!


Öppna träningar i lydnad och brukslydnad på torsdagar har äntligen kommit igång nu efter vintern!

Du får möjlighet att välja ut tre moment och får hjälp och komendering med dessa. Efter träningen fikar vi ihop.

Torsdagar kl 11-13


Läs mer om lydnad

I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Det finns många olika sätt att börja träna tävlingslydnad. Det vanligaste är nog att man anmäler sig till en kurs på brukshundklubben. Då får man tillsammans med en grupp andra intresserade lära sig grunderna för de olika momenten. Träning måste sedan bedrivas både hemma och på andra platser för att få säkra moment.

Man tävlar i fyra olika klasser: Startklass, klass1, klass 2 och klass 3.

Tävlingar i lydnad är öppna för alla hundar, vilket även innebär oregistrerade och kryptochida hundar. Oregistrerade hundar ska ha tävlingslicens från Svenska Kennelklubben.

För deltagande i lydnad krävs att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. 

Du kan läsa mer här:

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/prov-och-tavlingsgrenar/lydnad/tavla-lydnad/

Läs mer om bruks

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Läs mer om specialmomenten:

Spår

Sök

Rapport

Bruksprov

Årets Bruksekipage

Susanne Manhold och Revalill´s Bella Queen


Årets lydnadsekipage

Kickan Nikolic och Hadhafang´s Royal Beaufort