SUND MED HUND

SUND MED HUND

SUND MED HUND


Inom friskvårdsprojektet Upp och hoppa – sund med hund har Svenska Brukshundklubben har tagit fram en ny kursform.


Syftet med kursen är att ge hundägare och instruktörer motivation och idéer för att öka den fysiska aktiviteten hos förare och hund, bredda vårt kursutbud samt att locka fler medlemmar till våra klubbar.

Kursens oIika delar


I "Sund med hund" ingår aktivitetskortlek, löparskola och diplomering.


Aktivitetskortlek


Aktivitetskortleken består av 24 kort. På dessa kort finns övningar både för människa och hundar. Det är en tydlig bild och en kort text som förklarar hur övningen ska utföras. Korten är indelade i fyra nivåer, grön, blå, röd och svart. Den gröna nivån är den lättaste och den svarta är den svåraste. Kortleken fungerar för egenträning eller som kurslitteratur till kursen Sund med hund och finns att köpa i SBK-shopen.

Löparskola

Som ett tillägg till de övningar som finns i aktivitetskortleken finns löparskolan och är ett upplägg över åtta veckor för att öka din och hundens kondition. 


Löparskolan


Svenska Brukshundklubbens löparskola är en del i friskvårdskursen Sund med hund. Löparskolan är ett träningsupplägg över åtta veckor för att stärka din och hundens kondition.


Målsättning med löparskolan är stärka sin och hundens kondition genom att jogga tillsammans. Syftet med löparskolan är att få fler hundägare att röra på sig tillsammans med sin hund - i egen takt och med egna målsättningar.


Träningsupplägg

Löparskolan är uppdelad i fyra olika nivåer, grön (2 km), blå (5 km), röd (7,5 km) och svart (10 km). Du hoppar på den nivå som du tycker passar dig. Oftast är det lättare att träna i en grupp så varför inte träna tillsammans med dina hundkamrater i Brukshundklubben?

Samtliga träningsupplägg finns tillgängliga i högerkolumnen samt på www.sbkutbildning.se


Alla kan delta i Brukshundklubbens löparskola

SBK:s löparskola är tillgänglig för alla ovsett om du är medlem eller inte. Du kan antingen delta på Brukshundklubbens arrangerade löparskola eller träna enskilt tillsammans med din hund i egen takt och på vilken plats du vill.


Dela dina uppnådda mål med andra

När du och din hund tränat upp er till en viss nivå, ni klarar att jobba i 2 km exempelvis, tar du kontakt med din närmsta brukshundklubb och visar på enklaste sätt upp att ni nått er målsättning. Det kan vara genom att delta i arrangerad löparrunda/löparskola på en brukshundklubb eller att du visar upp ditt träningspass med din mobiltelefon för en aktiv SBK-instruktör. Idag finns ett tiotal friskvårdsinstruktörer som kan hjälpa dig på sina lokala klubbar. Efter det har du möjlighet att köpa löparskolans multiscarf som bara de som klarat en viss nivå får ha. Du beställer och betalar din multifunktionsscarf där du visat upp din målsättning.


Här kan du hämta hem

Kursplan för Sund med Hund

Diplomering


Alla övningar på en viss nivå/färg visas upp, både för människa och hund. Det innebär att hunden ska visa upp sex övningar och människan sex övningar. Vissa övningar görs tillsammans med hunden och visas då endast upp en gång.


Övningarna i Sund hund ska utföras under 30 sekunder i en följd eller 10 repetitioner, 10 stycken "upp hopp" till exempel.


Diplomeringen arrangeras av en SBK-instruktör på brukshundklubben. Till diplomeringen kan den lokala brukshundklubben beställa diplomeringspaket med diplom och scarf till hunden för att dela ut/sälja till deltagarna.

Länkar & dokument
Diplomeringsscarf

Multiscarf Husse/Matte