STÄD KLUBBHUS

STÄDNING KLUBBSTUGAN

Städllista och hur formen för städningen ska vara är under förändring, vi håller på att fundera ut ett fungerande system. Har du en ide´kontakta gärna styrelsen styrelsen@haningebk.se


Det är helt öppet för vem som känner att skura av golven och städa lite i klubbstugan om tid och lust finnes.


Tillsammans är vi starka


Tack!


2021-09-30