Styrelsen informerar

STYRELSEN INFORMERAR

27/8 2018

6/8 2018

 

På förekommen anledning, vill vi påpeka att det inte får förekomma någon form av störande ljud, såsom skall och/eller höga röster, på våra appellplaner, efter kl 22:00.

Gäller vardag- som helgdag.

 

Mvh Styrelsen

9/2 2018

 

Enkelt och lätt med betalning med Swish

 

Men tänk på att det är jätteviktigt att du anger vad det är du betalar för, så att betalposterna kan bokföras rätt. Tex ange kurs, tävling, träning, mat etc Tack på förhand.

 

Mvh Styrelsen

 

10 juli 2018

 

 

Regler för Sponsring av klubbens SM-ekipage

 

Från och med 2018 sponsrar Haninge Brukshundklubb alla klubbens kvalificerade SM-ekipage oavsett gren dels med milersättning tur-retur tävlingsplatsen dels med anmälningsavgiften.

 

 

Villkor

Det sponsrade ekipaget skall ha tävlat för Haninge Brukshundklubb kvalificeringsåret.

 

Det sponsrade ekipaget skall representera Haninge Brukshundklubb på SM-tävlingen.

 

 

Redovisning för betalning

Kvitto erfordras för inbetalningen av anmälningsavgiften och begäran om reseersättning skall lämnas in till kassören, senast innevarande kvalificeringsår.

 

 

Mvh Styrelsen

Adress

 

Haninge Brukshundklubb

 

Box 581

 

136 25 Haninge

 

Tel. 08 500 273 00

Post Giro

 

Tävling 83 01 37 4-8

 

Övrigt 57 93 94-8

 

Swish 12 35 57 35 71

Följ oss på facebook

Haninge BK © Copyright Kerstin Ivarsson