STYRELSEN INFORMERAR


STYRELSEN INFORMERAR

Dec 2020


Hej HBK -medlem!


Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar ett gott slut och ett riktigt Gott Nytt 2021. Nästa år hoppas vi att klubbens normala verksamhet med tävlingar och kurser kan komma igång som vanligt åtminstone till sommaren. Men det är fantastiskt så många Coronaanpassade aktiviteter, kurser och tävlingar som genomförts på klubben under det här minst sagt speciella året. Stort tack till alla er som bidragit med nya kreativa lösningar och dessutom till klubbens ekonomi.  

 

Än så länge så gäller ju restriktioner hur vi kan träffas och vi räknar med att det kommer gälla flera månader framåt. Vi vill därför passa på att informera om att vi kommer besluta först i januari om årsmötet 2021 kommer att hållas i februari som planerat, men digitalt (via Zoom enligt de riktlinjer som SBK tagit fram för digitala årsmöten),  eller om det är bättre att vi skjuter på årsmötet tills vi kan samlas på klubben igen, förslagsvis i april. Kallelse kommer ut tre veckor före årsmötet via hemsidan och mail, så håll utkik. Mer information kommer. Vi hoppas alla har förståelse att vi vill avvakta tills vi ser hur utvecklingen blir. 

 

Vi tackar alla medlemmar för året som gått och ser fram emot ett aktivt och roligt nytt år tillsammans i klubben. 

 

Styrelsen Haninge BK 1/10 2018


Ang privat verksamhet på klubben


Du som håller privata kurser eller privat undervisning, är välkommen att boka klubbens planer.


Det kostar 100:-/tim för medlem och 150:-/tim för icke medlem. 


All bokad verksamhet ska läggas in i vårt kalendarium


Kontakta Monica tel  070-2826007


Mvh Styrelsen


6/8 2018


Störande ljud


På förekommen anledning, vill vi påpeka att det inte får förekomma någon form av störande ljud, såsom skall och/eller höga röster, på våra appellplaner, efter kl 22:00.

Gäller vardag- som helgdag.


Mvh Styrelsen

Nov 2020

Infobrev – pga inställt medlemsmöte Nov 2020

 

Som ni vet blev medlemsmötet inställ, här kommer några punkter vi ändå vill förmedla.

 

 • Vi hade under 2019 en stor fuktskada i köket och den renoveringen avslutades i början av det här året. Ekonomiskt så gick renoveringen på ca 85 000 SEK, varav de tyngsta posterna var byggkonsult och elkostnader (några oförutsedda som det så ofta tyvärr blir vid renoveringar)
  Nu är köket klart och vi alla är jätte nöjda!

       Den planerade "köksinvigningsfesten" blev tyvärr inte av pga Covid-19, och vi har                    fortfarande inte haft möjlighet att anordna den. Men den som väntar på något gott…

 

 • Precis som övriga brukshundsklubbar drabbades klubben också av Coronapandemin och att alla tävlingar blev inställda. Genom stort engagemang från flera medlemmar så drogs det igång en stor mängd aktiviteter både för att stötta klubbens ekonomi och för att hålla klubben levande.

 • Exempel på genomförda aktiviteter är onlinetävlingar i både rallylydnad och lydnad, Coronaanpassad träningstävling i lydnad (startklass och klass1), medlemmar som deltagit i SBK:s Sund med hund m.m

 • När restriktionerna lättade så hade många människor köpt sig en valp så vi har haft ett flertal valpkurser och fortsättningskurser.

  - Dessa och övriga aktiviteter har resulterat i att klubbens ekonomi är stabil.

 

 • Sedan i somras har vi kunnat genomföra våra tävlingar som planerat, och som en sista aktivitet innan vintern så har vi nu en inofficiell Coronaanpassad uppletande tävling.

 

 • Då intresset för bruks inte har varit så stort bland medlemmarna de senaste åren har vi nu märkt av ett ökat intresse. Det ville vi uppmuntra genom att vi ordnade en ”Prova på bruks”-kurs tidigare i höstas och har fler kurser planerade framöver inom bruks

       Skotträningen på måndagskvällar planeras att ske varannan vecka framöver. Idagsläget          har vi ingen som skjuter så finns det intresse av detta kontakta klubben@haningebk.se           så får ni upplärning i hur det går till.

 

 • Då Monika Karlsson valt att avgå som stugfogde efter 2020 och ge all kraft åt köket så kan vi ge det positiva beskedet att Therese Broberg tar över och vi får även en ”vice” genom Gunilla Dahls. 2021 väljer vi också att modernisera och byter ut namnet stugfogde till STUGANSVARIG.

 

 • I augusti hade vi ett arbetsmöte mellan sektorerna och styrelsen (full närvaro), där beslöts att slå ihop bruks, lydnad och tävling igen till en gemensam sektor. Alla var positiva och det utfördes omgående.
  Flera aktiva anslöt att ingå i denna gemensamma sektor, ju fler som kan hjälpa, komma med idéer och avlasta så desto bättre.

 

 • Julbordet i år 2020 blir tyvärr inställt pga Corona pandemin.

 

 • En ny allmänlydnadsinstruktör är på gång (Peggy Wandery) utbildningen börjar i januari.

 

 • Nytt arbetssätt gäller för valberedningens förslag och personval inför lokalklubbarnas årsmöten.  En viktig förändring är att valberedningen ska lämna ett preliminärt förslag på kandidater till styrelseposter senast 15 november inför nästa års årsmöte. Alla HBKs medlemmar kan nominera ytterligare kandidater och förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast 15 december. Förslagen skickas vidare till valberedningen som tar fram ett slutgiltigt förslag. En vecka innan årsmötet kommer både valberedningens slutförslag och övriga nominerade kandidater finnas tillgängligt och de är bara dessa kandidater som sedan kan väljas på årsmötet.  

      Mer info finns att läsa på www.brukshundsklubben.se/SBKinfo samt på Haninge                     brukshundsklubbs Facebook sida. 

 

      Vi efterlyser även om det är någon som har en hundbur till övers (helst större modell).

 

 • Styrelsen har diskuterat möjligheten att ordna lite föreläsningar, både med interna föreläsare från våra sektorer samt eventuella externa föreläsare. Har ni önskemål om ämnen att ta upp, bara hör av er!

 • Nästa medlemsmöte sker så snart möjlighet ges!

 

   Varma hösthälsningar från styrelsen