STYRELSEN INFORMERAR


STYRELSEN INFORMERAR

Dec 2020


Hej HBK -medlem!


Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar ett gott slut och ett riktigt Gott Nytt 2021. Nästa år hoppas vi att klubbens normala verksamhet med tävlingar och kurser kan komma igång som vanligt åtminstone till sommaren. Men det är fantastiskt så många Coronaanpassade aktiviteter, kurser och tävlingar som genomförts på klubben under det här minst sagt speciella året. Stort tack till alla er som bidragit med nya kreativa lösningar och dessutom till klubbens ekonomi.  

 

Än så länge så gäller ju restriktioner hur vi kan träffas och vi räknar med att det kommer gälla flera månader framåt. Vi vill därför passa på att informera om att vi kommer besluta först i januari om årsmötet 2021 kommer att hållas i februari som planerat, men digitalt (via Zoom enligt de riktlinjer som SBK tagit fram för digitala årsmöten),  eller om det är bättre att vi skjuter på årsmötet tills vi kan samlas på klubben igen, förslagsvis i april. Kallelse kommer ut tre veckor före årsmötet via hemsidan och mail, så håll utkik. Mer information kommer. Vi hoppas alla har förståelse att vi vill avvakta tills vi ser hur utvecklingen blir. 

 

Vi tackar alla medlemmar för året som gått och ser fram emot ett aktivt och roligt nytt år tillsammans i klubben. 

 

Styrelsen Haninge BK 1/10 2018


Ang privat verksamhet på klubben


Du som håller privata kurser eller privat undervisning, är välkommen att boka klubbens planer.


Det kostar 100:-/tim för medlem och 150:-/tim för icke medlem. 


All bokad verksamhet ska läggas in i vårt kalendarium


Kontakta Monica tel  070-2826007


Mvh Styrelsen


6/8 2018


Störande ljud


På förekommen anledning, vill vi påpeka att det inte får förekomma någon form av störande ljud, såsom skall och/eller höga röster, på våra appellplaner, efter kl 22:00.

Gäller vardag- som helgdag.


Mvh Styrelsen

Dat: