STYRELSEN INFORMERAR


STYRELSEN INFORMERAR

Feb 2022


Styrelsemöten 2022


Styrelsemöten kommer att ske första måndagen varje månad (med undantag semestertid) klockan 18.45 i klubbhuset. Datum läggs in i kalendern.


Vill du komma i kontakt med oss, komma med ett förslag, lämna en synpunkt eller något annat så sänd ett mail eller meddela någon person i styrelsen.


Vi vill gärna att du hör av dig:

styrelsen@haningebk.se


Tack

Styrelsen Haninge BK 6/8 2018


Störande ljud


På förekommen anledning, vill vi påpeka att det inte får förekomma någon form av störande ljud, såsom skall och/eller höga röster, på våra appellplaner, efter kl 22:00.

Gäller vardag- som helgdag.


Mvh Styrelsen

Dat: