TJÄNSTEHUND

TJÄNSTEHUND

Sektoransvarig: Lars Wall


En mindre grupp som tränar utanför klubben, aktiva inom:

- Hemvärnet

- Utbildning

- Instruktör