Boka kurs

 

-WEBSHOP-

  • Boka kurs

 

  • Bli medlem

Medlemskap

 

Som medlem i Haninge Brukshundklubb:

- Kan du delta i olika aktivite-

ter och kurser arrangerade av klubben.

- Du får Svenska Brukshundklubbens (SBK) tidning Brukshunden som utkommer med 6-8 nummer

per år

- Du har olycksfallsförsäkring som gäller under verksamhet anordnad av SBK och

Sveriges Hundungdom.

- Du har Rätt att delta i SBK:s officiella prov, tävlingar och utställningar.

- Du får 10% rabatt på hundförsäkringar hos Agria

 

Välkommen till oss

 

Om kurser

 

För att få delta i kurs fordras

att man är medlem i Svenska Brukshundklubben.

Minimiålder för deltagande

är 12 år (om inte annat anges).

Hunden måste vara vac-

cinerad mot valpsjuka.

Haninge Brukshundklubb bedriver sina kurser i sam-arbete med Studiefrämjandet.

Kallelse till kurs utgår ca två veckor innan kursstart.

SBK medlemsanmälan

Vid frågor, kontakta hus@haningebk.se

eller på telefon 070-940 09 02

Välkommen!

Haninge Brukshundklubb

Box 581

136 25 Haninge

Tel. 08 500 273 00

E-post: Haningebk@bredband.net

Webmaster@haningebk.se

PG Tävling 83 01 37 4-8

Övrigt 57 93 94-8

Swish 12 35 57 35 71

Följ oss på face book

Haninge BK © Copyright Kerstin Ivarsson