NoseWork

NOSEWORKSEKTOR

Sektoransvariga

Ann- Christine Ekelund

Lotta Ringius

Lena Svenblad

Agnetha Cottin

Susanna Lönnblad

Nose Work är en sport som passar alla hundar och som går ut på att leta efter en speciell doft i fyra

olika miljöer: inomhus, utomhus, fordon och i behållare. Hunden belönas i inlärning för att den hittar

den doft vi letar efter. Föraren får lära sig att kunna läsa sin hund så han eller hon säkert vet var

doftkällan finns och kan berätta för domaren. Doften kan finnas från marknivå upp till 120 cm högt.

Sporten tävlas i tre olika svårighetsnivåer där doften eukalyptus är i första klassen, lagerblad andra

och lavendel är den tredje och högsta klassen. Tävling kan ske i alla momenten på en tävling eller i

enskilda moment.

 

För att få börja tävla måste man göra ett doftprov för varje klass. Detta doftprov går ut på att hunden

måste kunna visa sin förare i vilken av 12 kartonger som doften finns gömd. När föraren tror att han

eller hon vet skall personen berätta för domaren i vilken kartong den finns. Har man då rätt är provet

godkänt och du kan börja tävla. Man börjar i första klassen och kvalificerar sig uppåt. Tre godkända

resultat behövs för uppflyttning till högre klass. Det går att erövra både diplom och championat även

i denna sport. Ett särskilt pris finns också för särskilt samspelt ekipage.

Sporten är relativt ny och har blivit officiell 2017-01- 01.

 

Ansvarig är Svenska Nose Work Klubben. Läs gärna mer om sporten på Nose Work Klubbens hemsida www.snwk.se

Distriktsmästare

 

2017

Nose work klass 1.

 

Marie Mimmi Södersteen och Qlura.

"Cajiros Indian Paint"

Markeringsövningar NW temakväll med Lena o Anki som instruktörer.

 

Adress

 

Haninge Brukshundklubb

Box 581

136 25 Haninge

Tel. 08 500 273 00

 

org.nummer 802413-9936

Post Giro

 

Tävling 83 01 37 4-8

 

Swish 12 35 57 35 71

Kurser och medlemsskap kan endast betalas via vår webshop

Följ oss på facebook

Haninge BK © Copyright Kerstin Ivarsson