Styrelsen informerar

STYRELSEN INFORMERAR

Val av nästa års styrelse

4/10 2018

 

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2019

 

Har du någon ide eller något förslag på förändring, när det gäller klubbens verksamhet ?

 

Då är du välkommen att skicka in en motion till klubben@haningebk.se

 

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2018.

 

Mvh Styrelsen

1/10 2018

 

Ang privat verksamhet på klubben

 

Du som håller privata kurser eller privat undervisning, är välkommen att boka klubbens planer.

 

Det kostar 100:-/tim för medlem och 150:-/tim för icke medlem.

 

All bokad verksamhet ska läggas in i vårt kalendarium

 

Kontakta Monica tel 070-2826007

 

Mvh Styrelsen

 

6/8 2018

 

På förekommen anledning, vill vi påpeka att det inte får förekomma någon form av störande ljud, såsom skall och/eller höga röster, på våra appellplaner, efter kl 22:00.

Gäller vardag- som helgdag.

 

Mvh Styrelsen

27/8 2018

VÅRA APPELLPLANER

 

PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG

DEN 20 – 21 OKTOBER

TRÄFFAS VI KL 10.00

FÖR ATT TA TAG I VÅRA OJÄMNA PLANER

 

Vi kommer att få hjälp av Dennis, min granne, som kommer upp med sin traktor och hjälper oss att få ut jorden på planerna. Gunilla Dahl kommer också att ha med sig en del hjälpmedel som vi kommer att behöva. Jorden ska krattas ut och jämnas till och vältas.

 

Du får gärna ta med en egen kratta! Vi ska även så gräsfrö innan vi är klara. På Appellplanen är de ”dikena” som löper kors och tvärs över planen som ska fyllas ut och jämnas till. De är markerade med sprayfärg.

 

När detta är klart kommer appellplanen och agilityplanen att spärras av fram till i vår så gräset har en chans att ta sig.

 

Vi kommer att ta en lunchpaus mitt på dagen då klubben bjuder på kaffe/dricka och hamburgare.

 

Förhoppningsvis så hinner vi med det mesta på lördag men vi planerar även in söndagen i denna arbetshelg. Om planerna är färdiga så behövs det krattas och snyggas till runt stugan inför vintern.

På söndag träffas vi kl 10.00.

 

Med hopp om att vi ses, ju fler desto bättre och ju fortare blir vi klara.

 

Monica Karlsson

Stugfogde

9/2 2018

 

Enkelt och lätt med betalning med Swish

 

Men tänk på att det är jätteviktigt att du anger vad det är du betalar för, så att betalposterna kan bokföras rätt. Tex ange kurs, tävling, träning, mat etc Tack på förhand.

 

Mvh Styrelsen

 

10 juli 2018

 

 

Regler för Sponsring av klubbens SM-ekipage

 

Från och med 2018 sponsrar Haninge Brukshundklubb alla klubbens kvalificerade SM-ekipage oavsett gren dels med milersättning tur-retur tävlingsplatsen dels med anmälningsavgiften.

 

 

Villkor

Det sponsrade ekipaget skall ha tävlat för Haninge Brukshundklubb kvalificeringsåret.

 

Det sponsrade ekipaget skall representera Haninge Brukshundklubb på SM-tävlingen.

 

 

Redovisning för betalning

Kvitto erfordras för inbetalningen av anmälningsavgiften och begäran om reseersättning skall lämnas in till kassören, senast innevarande kvalificeringsår.

 

 

Mvh Styrelsen

Adress

 

Haninge Brukshundklubb

Box 581

136 25 Haninge

Tel. 08 500 273 00

 

org.nummer 802413-9936

Post Giro

 

Tävling 83 01 37 4-8

 

Övrigt 57 93 94-8

 

Swish 12 35 57 35 71

Följ oss på facebook

Haninge BK © Copyright Kerstin Ivarsson