Styrelsen informerar

STYRELSEN INFORMERAR

Val av nästa års styrelse

4/10 2018

 

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2019

 

Har du någon ide eller något förslag på förändring, när det gäller klubbens verksamhet ?

 

Då är du välkommen att skicka in en motion till klubben@haningebk.se

 

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2018.

 

Mvh Styrelsen

1/10 2018

 

Ang privat verksamhet på klubben

 

Du som håller privata kurser eller privat undervisning, är välkommen att boka klubbens planer.

 

Det kostar 100:-/tim för medlem och 150:-/tim för icke medlem.

 

All bokad verksamhet ska läggas in i vårt kalendarium

 

Kontakta Monica tel 070-2826007

 

Mvh Styrelsen

 

6/8 2018

 

På förekommen anledning, vill vi påpeka att det inte får förekomma någon form av störande ljud, såsom skall och/eller höga röster, på våra appellplaner, efter kl 22:00.

Gäller vardag- som helgdag.

 

Mvh Styrelsen

27/8 2018

30 nov 2018

SAVE THE DATE

 

Välkommen

till

 

Årsmöte

den

 

14 februari 2019

kl 19:00

 

i klubbstugan

9/2 2018

 

Enkelt och lätt med betalning med Swish

 

Men tänk på att det är jätteviktigt att du anger vad det är du betalar för, så att betalposterna kan bokföras rätt. Tex ange kurs, tävling, träning, mat etc Tack på förhand.

 

Mvh Styrelsen

 

10 juli 2018

 

 

Regler för Sponsring av klubbens SM-ekipage

 

Från och med 2018 sponsrar Haninge Brukshundklubb alla klubbens kvalificerade SM-ekipage oavsett gren dels med milersättning tur-retur tävlingsplatsen dels med anmälningsavgiften.

 

 

Villkor

Det sponsrade ekipaget skall ha tävlat för Haninge Brukshundklubb kvalificeringsåret.

 

Det sponsrade ekipaget skall representera Haninge Brukshundklubb på SM-tävlingen.

 

 

Redovisning för betalning

Kvitto erfordras för inbetalningen av anmälningsavgiften och begäran om reseersättning skall lämnas in till kassören, senast innevarande kvalificeringsår.

 

 

Mvh Styrelsen

NY KASSÖR

 

Klubben har ny kassör

Peggy Wandery

 

Kontakt

 

Adress

 

Haninge Brukshundklubb

Box 581

136 25 Haninge

Tel. 08 500 273 00

 

org.nummer 802413-9936

Post Giro

 

Tävling 83 01 37 4-8

 

Swish 12 35 57 35 71

Kurser och medlemsskap kan endast betalas via vår webshop

Följ oss på facebook

Haninge BK © Copyright Kerstin Ivarsson